Cookie instellingen

  • Wij plaatsen functionele cookies, waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

nlen
Terug naar overzicht

Dashboard Zon op dak: hoeveel zonnepanelen kunnen er nog bij?

Zon op dak is een belangrijk onderdeel in de energietransitie. We willen meer duurzame energie opwekken, maar ruimte is schaars. Dus waarom leggen we niet alle daken vol zonnepanelen? Zo hoeven we minder kostbare grond te gebruiken voor zonneweides.

Om gemeenten te ondersteunen in het maken van beleid voor zonne-energie, ontwikkelden wij een dashboard voor zon op dak.

Aanwezigheid zonnepanelen

We brachten alle gebouwen met zonnepanelen in kaart op basis van de landelijke 7,5cm luchtfoto. Daarbij focussen we op zon op dak. Zo hebben we meer dan 1,4 miljoen gebouwen met zonnepanelen in beeld!

aanwezigheid zonnepanelen gemeente
Het totaal aantal installaties op gebouwen is uitgesplitsts naar gebruiksdoel (geel). Ook is het totaal aantal zonnepanelen uitgesplitst naar gebruiksdoel (oranje). De verdeling geeft een gemiddelde Nederlandse gemeente weer. De meeste installaties liggen op woningen (84%), maar omdat dit relatief kleine installaties zijn, is het percentage panelen lager (33%).

Groei per jaar

Door ook naar oudere luchtfoto’s te kijken, zien we wanneer de zonnepanelen geplaatst zijn. Zo brengen we de groei over de jaren in beeld.

Groei van het aantal installaties, het aantal panelen en het geïnstalleerde vermogen per jaar. Wederom voor een gemiddelde Nederlandse gemeente.

Potentie zonnepanelen

Door op een 3D model van Nederland de zon te laten schijnen, rekenen we uit hoeveel zonlicht elk dak ontvangt. Hiermee schatten we welke dakdelen geschikt zijn voor zonnepanelen, hoeveel panelen daar op passen en hoeveel stroom deze zouden opwekken. Dit geeft dus aan hoeveel zonnestroom er potentieel nog bij kan komen!

potentie zonnepanelen gemeente
Potentie voor zonnepanelen per gebruiksdoel. Woningen vormen meer dan 45% van de gebouwen die geschikt zijn (geel). Het meeste vermogen kan worden gerealiseerd op panden met een woonfunctie en panden met een industriefunctie (oranje).

Dashboard Zon op Dak

Door de gegevens over aanwezigheid, groei en potentie te combineren, krijg je goed in zicht waar kansen al zijn benut en waar nog kansen liggen. Met het dashboard kun je zelf selecties maken op de data. Zo kun je bijvoorbeeld inzoomen op de prestatie per wijk of per woningcorporatie. Dit biedt inzicht in waar het beleid op gefocust kan worden. Ook kun je zo bijhouden of beleid in het verleden succes heeft gehad.

Percentage benutte daken zonnepanelen
Het percentage benutte daken per gebruiksdoel. Van gebouwen met een sportfunctie is bijna 40% benut. We zagen eerder dat het grootste potentieel aan opwekking ligt op daken met een woonfunctie of industriefunctie. Hiervan is pas 20% en 13% benut.
percentage woningen met zonnepanelen
We zoomen nu verder in op woningen. Het aantal gebouwen met zonnepanelen is in oranje weergegeven. Het aantal geschikte daken waar nog geen zonnepanelen liggen in grijs. De meeste geschikte daken die we nog kunnen benutten vinden we op eengezinswoningen.

Zelf aan de slag met het Dashboard Zon op Dak?

We hebben een demo dashboard beschikbaar voor een gemiddelde Nederlandse gemeente. Wil je dit dashboard eens uitproberen? Neem contact op met Erik Heeres: erikheeres@readar.com of 06-23797126