Cookie instellingen

  • Wij plaatsen functionele cookies, waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

nlen
Terug naar overzicht

Zonnepanelen in Nederland

Samen met GeoMarktprofiel brengen we jaarlijks de zonnepanelen in Nederland in kaart. Inmiddels hebben we ruim 1,4 miljoen installaties in kaart gebracht, dit geeft een schat aan informatie over welke huishoudens zonnepanelen hebben. We delen in deze post een aantal opvallende conclusies over de verdeling over Nederland.

Koopwoningen

Tussen koop- en huurwoningen bestaan grote verschillen. We analyseren eerst koopwoningen. Ten opzichte van vorig jaar is vooral het aantal rij- en hoekwoningen met zonnepanelen sterk gestegen.

Verdeling zonnepanelen op verschillende type koopwoningen
Verdeling zonnepanelen op verschillende type koopwoningen

GeoTypen

De GeoTypen zijn een unieke indeling van alle Nederlandse woonadressen in 14 onderscheidende lifestyle typen. Tussen de GeoTypen zijn grote verschillen te zien in het bezit van zonnepanelen. De Ambitieuze Trendvolgers hebben afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt en hebben hiermee de koppositie overgenomen van de Eigenzinnige Computerfanaten. In onderstaand overzicht is de top 5 GeoTypen met de meeste zonnepanelen te zien.

geotypen zonnepanelen

Eigenaren van zonnepanelen…

eigenaren van zonnepanelen

Huurwoningen

Huurwoningen (excl. particulieren huur) laten qua woningtype het tegenovergestelde verband zien ten opzichte van koopwoningen. Hier liggen juist op de rij- en hoekwoningen meer panelen.

Verdeling zonnepanelen op verschillende type huurwoningen
Verdeling zonnepanelen op verschillende type huurwoningen

Verantwoording

De zonnepanelen in Nederland zijn door Readar in kaart gebracht met luchtfoto’s. Alleen de zonnepanelen op daken zijn meegenomen in deze analyse. Zonneweides zijn buiten beschouwing gelaten. De data is vervolgens verrijkt met de landelijke segmentatie data van GeoMarktprofiel.

Meer weten?

Wilt u een analyse van de daken in uw gemeente, of van uw klantportfolio? Dat kan! Krijg inzicht in uw doelgroep met de dataoplossingen van Readar en GeoMarktprofiel. Neem voor informatie contact op met Sven Briels (06 289 14 981 of svenbriels@readar.com) of Christiaan van Oordt (06 46 85 50 22 of cvanoordt@geomarktprofiel.nl).