Cookie instellingen

  • Wij plaatsen functionele cookies, waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

nlen
Terug naar overzicht

Stilte in stiltegebieden Noord-Holland beter bewaakt met kaartmateriaal

In een drukke provincie als Noord-Holland is stilte schaars. Daarom worden stille gebieden beschermd door stiltegebieden vast te stellen in provinciale milieubeleidsplannen. Het streven is om de geluidbelasting in deze stiltegebieden lager te houden dan 40 decibel. Op die manier kunnen natuurlijke geluiden in deze gebieden overheersen. Er zijn in totaal 39 van dit soort stiltegebieden in Noord-Holland. Elk stiltegebied heeft zijn eigen waarde voor recreatie en natuur.

In stiltegebieden heerst een verbod op activiteiten die veel geluid produceren en daarmee de natuurlijke rust verstoren. Voor activiteiten in een stiltegebied die lawaai maken, is toestemming van de provincie nodig. De aanvragen voor dit soort ontheffingen delegeert de provincie Noord Holland aan de RUD Noord-Holland Noord.

Meer aandacht voor de stiltegebieden Noord-Holland in 2019

De provincie Noord-Holland wil het toezicht en de handhaving in de stiltegebieden stimuleren. Om dit te kunnen doen, wilden zij allereerst een 0-meting uitvoeren. Readar ondersteunde de RUD Noord-Holland Noord bij het uitvoeren van een pilot voor deze 0-meting. We brachten onder andere het volgende in kaart:

  • Geluidsgevoelig functies in of nabij stiltegebieden.
  • Evenementen in of nabij stiltegebieden.
  • Geluidsklachten in of nabij stiltegebieden.

We leverden de data als kaartmateriaal en in Excel formaat. Hierdoor kan de RUD zelf eenvoudig overzichten maken en gerichter vervolgstappen definiëren. Vervolgstappen zijn bijvoorbeeld het actiever informeren van organisaties / bedrijven over de stiltegebieden. Vanaf 1 juni 2019 wordt er ook actiever gecontroleerd.