Cookie instellingen

  • Wij plaatsen functionele cookies, waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

nlen
Terug naar overzicht

5 belangrijke redenen waarom gemeenten een zonnescan willen

Ruim 7 jaar geleden leverden wij de eerste zonnescan op. Sindsdien zijn er vele zonnescans uit de koker van Readar gerold. Zonnekaarten waarop wij inzichtelijk maken hoeveel zonnepanelen er in een bepaald gebied geïnstalleerd zijn. Maar ook kaarten waarop we de potentie voor zonnepanelen tonen.

Wij merken dat gemeenten verschillende redenen hebben voor het inventariseren van zonnepanelen met een zonnescan. De zonnekaarten die wij voor hen maken, kunnen dan ook op heel verschillende manieren ingezet worden. Hieronder delen we de 5 belangrijkste redenen voor gemeenten om (de potentie voor) zonnepanelen in kaart te brengen.

1. Opstellen (Regionale of Gemeentelijke) Energiestrategie

In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid vastgelegd dat de landelijke CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. In datzelfde jaar moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen. Overheden moeten daarom een duidelijke strategie opstellen om dit te realiseren. En hiervoor is het inventariseren van zonpotentie en reeds geïnstalleerd vermogen perfecte input.

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Volgens het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie moet elke energieregio zijn eigen keuzes maken die aan deze doelstellingen bijdragen. Deze Regionale Energiestrategie (RES) wordt vastgesteld door gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van waterschappen. Om een effectieve RES op te stellen, is het belangrijk om verschillende dingen in kaart te hebben. Bijvoorbeeld: waar is plek om energie op te wekken, en hoeveel? En: is er aansluiting op het netwerk en kan het netwerk het aan? De antwoorden op deze vragen brengt Readar in kaart met de zonnescan.

2. Bepalen doelgroepen voor subsidies

Gemeenten zetten vaak subsidies of andere stimuleringsmaatregelen in om de installatie van zonnepanelen aan te moedigen. Maar voor welke doelgroepen zij deze subsidies het meest effectief kunnen inrichten, is niet altijd duidelijk. En daar kunnen de data uit onze zonnescans uitkomst bieden. Readar kan het geïnstalleerd vermogen en de zonpotentie namelijk uitsplitsen naar verschillende variabelen. Denk bijvoorbeeld aan een uitsplitsing naar woonwijk of postcodegebied, maar ook aan een uitsplitsing naar gebouwfuncties (zoals gebouwen met woon-, kantoor-, onderwijs- of sportfunctie) . Hiermee wordt inzichtelijk of er bepaalde wijken of bepaalde type gebouwen extra baat bij subsidiëring hebben. En op welke doelgroepen de gemeente haar communicatie dus kan richten.

3. Evalueren van stimuleringsmaatregelen

Onze zonnescan wordt door gemeenten niet alleen ingezet om vooraf het beleid mee te bepalen. De data kunnen juist ook goed achteraf inzichtelijk maken of bepaalde subsidies of andere stimuleringsmaatregelen effectief zijn. Ook hierbij is het nuttig dat Readar uitsplitsingen in de data kan maken.

Zo vonden we in de gemeente Tilburg bijvoorbeeld bovenmatig vaak installaties op schoolgebouwen en gebouwen van sportverenigingen. Tilburg heeft specifiek campagne gevoerd onder scholen en sportverenigingen voor de opwek van duurzame energie. Dit was een mooie bevestiging dat deze stimulering heeft gewerkt.

4. Burgers informeren en stimuleren

Burgers zijn een belangrijk onderdeel in de energietransitie. Gemeenten willen hun inwoners daarom stimuleren om hun eigen duurzame energie op te wekken. En daar komt de zonnescan om de hoek kijken.

Veel woningbezitters hebben namelijk vragen over zonnepanelen. Vooral als het gaat om de potentie van zonnepanelen op hun dak en over de terugverdientijd. Gemeenten kunnen burgers hierin helpen. Door bijvoorbeeld via een laagdrempelige online tool op adresniveau inzichtelijk te maken wat de kansen zijn voor het opwekken van zonne-energie. Voorbeelden van de online tools die Readar gemaakt heeft, zijn onder andere zonnescanbrabant.nl of zonnescanzeeland.nl.

Meer weten over de zonnescan als tool voor gemeenten om hun inwoners te helpen in de energietransitie? Lees dan deze blog.

5. Benchmark duurzame gemeenten

Veel gemeenten willen de duurzaamste gemeente van Nederland worden. Daarvoor is het niet alleen handig om te weten hoeveel zonnepanelen er zijn in de eigen gemeente. Maar ook waar de gemeente nu staat ten opzichte van andere gemeenten. Aangezien Readar beschikt over data van zonnepanelen op landsniveau, kunnen we alle Nederlandse gemeenten vergelijken. Dit kan een vergelijking betreffen tussen specifieke gemeenten op aanvraag. Maar binnenkort publiceren we ook algemene data over hoeveel zonnepanelen er in Nederland in totaal geplaatst zijn. En wat de potentie voor zonnepanelen in Nederland nog is. Hierover vertellen we later meer.

Interesse in het inventariseren van zonnepanelen of zonpotentie?

Meer weten over de mogelijkheden die wij bieden op het gebied van de inventarisatie van zonnepanelen, zonpotentie of benchmarks? Neem dan contact op via contact@readar.com.