Cookie instellingen

  • Wij plaatsen functionele cookies, waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

nlen

Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT

 

Wie is Readar?

Readar is een besloten vennootschap, kantoorhoudende aan de Maliestraat 3 in Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66239974. Readar B.V. is gespecialiseerd in het semiautomatisch analyseren van luchtfoto’s. Concreet betekent dit dat we zaken die op een luchtfoto zichtbaar zijn verwerken in een database, we focussen ons daarbij op panden. We kijken bijvoorbeeld of een pand zonnepanelen heeft en hoe groot het pand is.

 

De website

Readar exploiteert de website www.readar.com. Deze website heeft als doel om geïnteresseerden te informeren over onze dienstverlening. Om de website optimaal te kunnen laten werken heeft Readar bepaalde informatie nodig. Readar verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat o.a. uit een geanonimiseerd IP-adres, het type browser, het computersysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op de Website bezoekt. Voor zover Readar deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, waarvoor we de instellingen zo privacy vriendelijk als mogelijk hebben ingesteld. Dit betekent concreet dat:

  • Google Analytics cookies gebruikt;
  • Google Analytics zo is ingesteld dat de gegevens anoniem worden verwerkt;
  • het ‘delen van gegevens’ is uitgeschakeld;
  • en er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

 

Gebruik van het contactformulier

We zullen nooit weten dat u onze site heeft bezocht, tenzij u gebruik maakt van het contactformulier, wij vragen dan uw naam, telefoonnummer en emailadres, zodat we uw vraag kunnen beantwoorden. Zonder uw expliciete toestemming zal Readar de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken.

 

Readar kan uw gegevens wel verstrekken aan derden als u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft. Ook kan Readar uw gegevens aan derden verstrekken als wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, of als we dat moeten doen als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van haar eigen rechten.

 

Hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee u de Website van Readar verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Readar heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement van Readar heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Readar accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

Wat doet Readar?

Readar is een databedrijf we verzamelen voornamelijk data over panden. Readar verwerkt dus geen persoonsgegevens op grote schaal zoals:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Leeftijd
  • Geslacht

 

Indien we onverhoopt van een van onze klanten een van bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen dan verwijderen we de data direct en verzoeken de opdrachtgever de data opnieuw te sturen zonder persoonsgegevens. Wij hebben dergelijke informatie namelijk niet nodig.

 

Onze klanten zijn voornamelijk gemeenten, maar daarnaast werken we ook voor ingenieursbureaus, verzekeraars en banken. Onze klanten zitten door heel Nederland. We hebben daarom een database met alle adressen in Nederland, dit is open data die door de Nederlandse gemeenten wordt beheert, je kan zelf eenvoudig inzien wat we van uw adres weten via  https://bagviewer.kadaster.nl/. Daarnaast gebruiken we perceelsgrenzen en hoogtedata, beide zijn ook open data en via www.pdok.nl voor iedereen beschikbaar. Tot slot beheren we luchtfoto’s van heel Nederland, om een indruk te geven hoe die eruit zien kunt u het beste Google Earth gebruiken (dit zijn overigens niet exact dezelfde foto’s).

 

Solliciteren?

Wil je solliciteren bij Readar? Leuk! We zullen sollicitatie uiteraard serieus bestuderen, daarna zullen we je gegevens maximaal 3 jaar bewaren. De reden dat we dat doen is dat als je niet wordt geselecteerd, maar we vinden je wel een goede kandidaat, dat we je dan in de toekomst alsnog kunnen benaderen als er een nieuwe functie vrij komt. Door bij ons te solliciteren ga je hiermee akkoord.

 

Op welke wijze beschermt Readar informatie?

Readar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We laten ons bijvoorbeeld jaarlijks “hacken” door een hierin gespecialiseerd bureau.

 

Kennisneming en verbetering van uw gegevens en het recht op vergetelheid

U kunt de (persoons-)gegevens en toestemming die u heeft verstrekt altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als u alle gegevens wilt zien die Readar over u heeft vastgelegd kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar contact@readar.com. Let op: wij hebben voornamelijk gegevens op adresniveau, met een naam alleen kunnen we meestal niets (tenzij u bij ons heeft gesolliciteerd of gewerkt). Readar zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzage verzoek, maar normaal gesproken veel sneller. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens/toestemmingen die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzage verzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Readar. U kunt verzoeken dat Readar uw gegevens verbeterd of verwijderd, bij alle andere verzoeken zullen we uw gegevens verwijderen. Readar zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek, maar normaal gesproken veel sneller. Indien Readar uw verzoek afwijst, zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

 

Let op voor brondata zoals de BAG en kadastrale percelen kunnen wij geen mutaties doorvoeren, u moet daarvoor bij uw gemeente en het Kadaster zijn, zij zijn bronhouder van deze data.

 

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven naar (servers in) de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Daar waar mogelijk wordt data opgeslagen in Europa en bij voorkeur in Nederland, er zijn echter clouddiensten die die optie (nog) niet bieden en waarvoor we geen goed alternatief hebben (denk bv aan Dropbox), binnen die diensten slaan wij onze data buiten de EU op. Wij hebben voor deze diensten wel vastgesteld dat er sprake is van een goede beveiliging en op het moment dat het mogelijk is om onze data via deze diensten in Europa op te slaan zullen wij dat doen.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan u.

 

Vragen of klacht?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan contact@readar.com. Mocht u naar aanleiding daarvan nog steeds een klacht hebben, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.