Cookie instellingen

  • Wij plaatsen functionele cookies, waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

nlen
Terug naar overzicht

Stilte in stiltegebieden beter bewaakt met kaartmateriaal

In een drukke provincie als Noord-Holland is stilte schaars. Daarom worden stille gebieden beschermd door stiltegebieden vast te stellen in provinciale milieubeleidsplannen. Het streven is om de geluidbelasting in deze stiltegebieden lager te houden dan 40 decibel, zodat natuurlijke geluiden in deze gebieden overheersen. In Noord-Holland zijn er 39 van dit soort stiltegebieden, die elk hun eigen waarde hebben voor recreatie en natuur.

In stiltegebieden is het verboden activiteiten te ondernemen die veel geluid produceren en daarmee de natuurlijke rust verstoren. Voor activiteiten in een stiltegebied die lawaai maken, moet ontheffing aan de provincie gevraagd worden. De provincie Noord Holland heeft deze taak gedelegeerd aan de RUD Noord Holland Noord.

Meer aandacht voor de stiltegebieden in 2019

De provincie Noord Holland wil het toezicht en handhaving in de stiltegebieden stimuleren. De eerste stap was het uitvoeren van een 0-meting. Readar heeft de RUD Noord Holland Noord ondersteund bij het uitvoeren van een pilot. De nul-meting betrof het in kaart brengen van:

  • Geluidsgevoelig functies in of nabij stiltegebieden.
  • Evenementen in of nabij stiltegebieden.
  • Geluidsklachten in of nabij stiltegebieden.

De data is uitgeleverd als kaartmateriaal en in Excel formaat. Hierdoor kan de RUD hier zelf eenvoudig overzichten maken en gerichter vervolgstappen definiëren. Vervolgstappen zijn het actiever informeren van organisaties/bedrijven in Noord-Holland over de stiltegebieden. Vanaf 1 juni 2019 zal er ook actiever gecontroleerd gaan worden.