Cookie instellingen

  • Wij plaatsen functionele cookies, waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

nlen
Terug naar overzicht

Leads voor windmolenfabrikant

Nederland is rijk aan wind. Naast zonne-energie zijn windmolens noodzakelijk voor een succesvolle transitie naar een duurzame energievoorziening. Grote windmolens roepen vaak negatieve associaties op. De ingenieurs van EAZ. Wind ontwikkelden daarom een kleine windmolen om windenergie op lokale schaal toegankelijk te maken: de ‘EAZ-Twaalf’. Met een hoogte van een gemiddelde boom en een natuurlijke uitstraling is deze molen goed in te passen in het buitengebied en heeft bovendien een aantrekkelijke opbrengst van zo’n 30.000 kWh/jaar.

 

Salesdata

EAZ heeft in de provincie Groningen al zo’n 150 molens geplaatst, maar hun ambities zijn veel groter! Om hun salesactiviteiten op te schalen was EAZ op zoek naar goede leads buiten hun thuismarkt Groningen. Readar heeft hen hierbij geholpen, waarbij de huidige klantendatabase in Groningen als uitgangspunt is genomen om vervolgens vergelijkbare bedrijven in andere provincies te vinden. Uit kosten- en privacyoverweging is hiervoor alleen gebruik gemaakt van open data. Door slim data van het kadaster, TOP10NL en BAG te combineren kon een landelijke database van boerenbedrijven worden opgebouwd. Vervolgens zijn van deze bedrijven de volgende kenmerken in beschouwing genomen:

  • Bebouwd oppervlak erf: Dit zegt iets over de schaal van het bedrijf, het energieverbruik en daarmee het rendement van een molen.
  • Bouwjaar meest recente bebouwing: dit zegt iets over de toekomst bestendigheid en (recente) investeringsbereidheid van het bedrijf.

 

Toekomst

De data-analyse zoals die nu is uitgevoerd kan nog op een aantal manieren verrijkt worden. Readar is gespecialiseerd in datamining uit luchtfoto’s en verzamelt op die manier bijvoorbeeld informatie over zonnepanelen. De aanwezigheid van zonnepanelen geeft aan dat het bedrijf al eerder in duurzame energieopwekking heeft geïnvesteerd en daarom waarschijnlijk eerder genegen is om ook in windenergie te investeren.

 

Daarnaast kan per adres een inschatting van het rendement worden gemaakt. In Nederland is zuidwest de dominante windrichting. Door gebruik te maken van hoogtedata kan worden bepaald welke bedrijven ‘vrij uitzicht’ naar het zuidwesten hebben. Dit zijn de bedrijven waar het hoogste rendement behaald kan worden en waar de businesscase dus het best is. Dat verhoogt de conversie.

 

Tot slot kijkt Readar net als EAZ over de grens. In Nederland zijn veel open data beschikbaar: AHN, BAG, BGT, Top10NL, kadaster etc. Informatie die in andere landen vaak niet beschikbaar is. Readar wint dit soort informatie uit luchtfoto’s en bouwt op die manier aan een internationale database met vastgoedinformatie. Readar kan EAZ hiermee dus ook in andere landen van geschikte leads voorzien.

 

Meer weten over de mogelijkheden van data voor uw organisatie? Neem dan contact met op Matthijs van Til: matthijsvantil@readar.com of 06-54 91 48 58.

 

Interesse in een kleine windmolen? Neem dan contact op met Timo Spijkerboer: info@eazwind.nl.